Základy digitální ilustrace v reklamním a zábavním průmyslu

Lekcí

9

Hodin

27

TERMÍN

Termín bude vypsán
Praha

Volných míst:

0

9 000 

Základy digitální ilustrace v reklamním a zábavním průmyslu

česky
začátečník
bez software

Informace o kurzu

Kurz je profilován jako vstup do světa kreativních digitálních technik, které se využívají v praxi, například reklamní nebo zábavní produkce – tvorby ilustrací, vizuálů, storyboardů, scénografie, konceptů a ilustrací pro hry nebo filmy. Je zvlášť vhodný pro studenty, kteří by v budoucnu chtěli v takových oborech pracovat a potřebují udělat ten první krok na cestě ve sebevzdělávání. Kurz přináší sice základní, ale pro praxi pečlivě vybraná témata, která pokrývají nejčastěji používané techniky a nejdůležitější teorie, se kterými se výtvarník v praxi setkává neustále. Postupuje od uvedení do oboru, vysvětlení užití technik, přes praktické části práce v grafických programech a konkrétních postupů v tvorbě až k důležitým stavebním kamenům každé dobré práce – kompozici, světlu, barvám, designu a vyprávění příběhu. Studenti se naučí, jak se každá jednotlivá věc aplikuje v příkladech z oboru. Absolvováním kurzu získá student pevný a důležitý základ pro vlastní práci, který může dále rozvíjet dalšími pokročilejšími kurzy na cestě k profesionálnímu působení v produkčních oborech reklamního nebo zábavního průmyslu.

Studijní plán

1. 4 .2024
3. 4 .2024
8. 4 .2024
10. 4 .2024
15. 4 .2024
17. 4 .2024
22. 4 .2024
24. 4 .2024
29. 4 .2024
1. lekce
Délka 3 hodiny
18:00-21:00
2. lekce
Délka 3 hodiny
18:00-21:00
3. lekce
Délka 3 hodiny
18:00-21:00
4. lekce
Délka 3 hodiny
18:00-21:00
5. lekce
Délka 3 hodiny
18:00-21:00
6. lekce
Délka 3 hodiny
18:00-21:00
7. lekce
Délka 3 hodiny
18:00-21:00
8. lekce
Délka 3 hodiny
18:00-21:00
9. lekce
Délka 3 hodiny
18:00-21:00

Osnova

Studenti se dozví, jaké digitální techniky se používají a k čemu slouží, jak vzniká digitální výtvor a jaké může mít podoby. Také se seznámí se stylem a způsobem jeho budování nebo s tématem inspirace, vizuální knihovny a přístupu k ní.

V této lekci postupně přejdou studenti více k praxi, k popisu základních prvků rozhraní grafických programů a jejich používání. Dozví se mnoho o štětcích, texturách nebo použití a důležitosti vrstev nebo transformací.

Zde studenti prozkoumají nejdůležitější postupy, kterými digitální dílo vzniká a jak se na něm projevují. Naučí se přístup k detailu, důležitost skic pro zachycení vize a seznámí se s některými pokročilejšími technikami jako např. photobash.

Na první pohled suchá (ale důležitá) teorie se mění v zábavnou praxi při využívání pravidel a nástrojů kompozice. Doplněno o informace o skladbě obrazu nebo scény, funkci a působení tvarů i praktických postupech, jak vizualizovat základní formy a zjednodušit trojdimenzionální svět do dvourozměrné ilustrace

Tato lekce naučí studenty základní struktuře světel a stínů, využívání různých zdrojů světla a samozřejmě i jeho chování na objektech a v různých prostředích. Se světlem je neodmyslitelně spojen i stín a tak nebude chybět práce s ním a jeho využití.

Studenti se naučí teorii a důležitost barevných palet i základy práce s barevným kruhem. A také, jak barvy ovlivňují náladu, význam nebo expresi. Kromě toho se dozví mnoho věcí o velmi důležitých tónech, bez kterých se v praxi skoro nic neobejde.

Pro tvorbu vlastního díla je třeba ovládat základní teorii designu a způsob, jak jej udělat uvěřitelný. Tomu pomůže tato lekce, která přinese i informace o pravidlech poměrů, konstrukčních nebo charakteristických prvcích designu, které vedou k dobrému obrázku.

Lekce, ve které se studenti dozvědí všechno o způsobech a technikách, jak vnést do obrázku nebo scény děj nebo náladu, naučí se pracovat se storyboardem a vidět scénu jako režisér okem kamery.

Shrnutí dosažených vědomostí a jejich praktického užití, zhodnocení a diskuze provedených prací, možnosti do budoucna.

Galerie

Požadavky: 
Žádné speciální požadavky
00
počet dní do startu:
Kurz již probíhá

Přihlásit se

Registrovat se

Jméno nebo email *
Heslo *
Filtr
Digitální produkce
Digitální produkce
Obecná produkce
Ostatní